Diversity is being invited to the party, inclusion is being asked to dance
Bron: Jozien Schaake, Manager Customer Experience Yacht
25 november 2019

Eind oktober vonden er op drie plekken in het land het Yacht/BMC Diversiteit & Inclusiviteits-event plaats. In Eindhoven, Amersfoort en Diemen stonden we met elkaar stil bij Diversiteit en Inclusiviteit (D&I) binnen onze organisatie. De terugblik is met trots.
Trots, omdat we écht stilstaan bij wat D&I voor onszelf en de ander betekent. We eerlijk in gesprek zijn over onze persoonlijke ervaringen, keuzes en de gevolgen hiervan. We terugblikken op het verleden en sparren over D&I met betrekking tot onze toekomst. Zodoende komen we dichter bij het verwezenlijken van onze droom te komen: ‘de vanzelfsprekendheid dat Yacht & BMC een veilige omgeving bieden, waar je met behoud van identiteit kunt excelleren’.

Een greep uit de zaal

Tot driemaal toe was de zaal gevuld met een divers publiek aan collega’s van kantoor, adviseurs en interim -professionals. De reacties positief; men vond het mooi dat we de kwetsbaarheid en gevoeligheid opzochten met elkaar en we een veilige omgeving wisten te creëren, zodoende voelden de meesten zich veilig genoeg om naar buiten te treden met ervaringen en gevoelens.

De presentatie van de avond was in handen van Hélène Borgman, werkzaam voor de stichting Talent naar de top. Als zij aan ons vraagt waarom diversiteit en inclusiviteit belangrijk zijn voor Yacht en BMC, dan blijken er genoeg redenen te bedenken. “Omdat we een afspiegeling willen zijn van de maatschappij.” ”Omdat diverse en inclusieve teams beter presteren.” “Gewoon, omdat het ‘t juiste is om te doen.”

Of er quota nodig zijn om tot meer diversiteit te komen? De voornaamste conclusie: in een droomwereld niet, maar wil je écht stappen zetten op het gebied van diversiteit? Dan ontkom je er helaas niet aan. En dat we verdere stappen willen zetten, daar zijn we het met elkaar over eens.

Zelf werd ik, op deze drie avonden, uitgenodigd op het podium waarbij ik mijn gedachten liet gaan over verschillende vragen omtrent diversiteit en inclusiviteit. Een onderwerp dat me aan het hart gaat en ik me hard voor inzet. Omdat ik er van overtuigd ben dat we er een mooiere organisatie voor terug krijgen. Ja, nog mooier dan we nu al zijn.

J.O.Y.

De afgelopen jaren ben ik nauw betrokken geweest bij dit thema binnen ons bedrijf. Dat begon drie jaar geleden met het oprichten van de LGBT+community van Randstad Groep Nederland, J.O.Y. Dat staat voor Just Open Yourself. We geloven erin dat het belangrijk is om een veilige en inclusieve werkomgeving te creëren voor LGBT’s waarbij je wordt gestimuleerd en uitgenodigd om jezelf te zijn. Ongeacht je geaardheid of voorkeuren.

We zijn net mensen

Ik heb ervaren dat diversiteit en inclusiviteit een thema is waarvoor we onze handen uit de mouwen mogen steken. Dat het hard werken is maar de beloning betekenisvol. We zitten vaak vast in onze eigen aannames en denkpatronen. Niet zo gek, daar zijn we mens voor. Maar die patronen bij jezelf doorbreken, dat kan wel. Daar ben je tenslotte ook mens voor.

Weg van discussie en meer in gesprek

Bedenk je eens hoe fijn het is als je gezien en gewaardeerd wordt om wie je bent. Omdat er naar je wordt geluisterd in plaats van voor je ingevuld. Er aandacht en interesse is voor verschillen in plaats van een aanname en oordeel. Dat je trots bent om jezelf te zijn, misschien wel juist vanwege je achtergrond, je voorkeuren, geaardheid, arbeidsbeperking, leeftijd, religie of karakter.

D&I is een grijs gebied met meningen en gevoelens boven feiten. Om tot inclusie te komen is het gesprek met elkaar waardevoller dan de discussie. Willen we divers, dan eerst inclusief. Want daarmee kom je tot begrip, aandacht, respect en verbinding. En al die ingrediënten bij elkaar vormen weer het recept van inclusie.

Terugblik en vooruit kijken

Ieder jaar zetten we met Yacht en BMC stappen in de goede richting. De koers wordt bepaald door in gesprek te zijn én blijven met iedereen binnen onze organisatie. Aandacht te schenken aan dagen die belangrijk zijn voor onze collega’s. Zo werd er afgelopen jaar een IFTAR maaltijd georganiseerd. Het gebed, voorafgaand aan de maaltijd, klonk luid door de speakers van het bedrijfsrestaurant. Collega’s om mij heen ontroerd door dit moment.

Een ander voorbeeld is de trap van ons hoofdkantoor die tijdens de PRIDE week in regenboogkleuren werd bestickerd. Volgens mij zijn er nog nooit zoveel trotse collega’s op de foto gegaan in onze foyer. Ook de drag-queen bingo is ieder jaar weer een groot succes. En dit is nog maar een kleine greep uit onze collectie.

Concrete vervolgstappen naar aanleiding van de D&I events worden bepaald in samenwerking met de D&I werkgroepen binnen Randstad Groep Nederland. Voor mij is het duidelijk: de kade is al niet meer in zicht, we varen op open zee en houden je graag aan boord. De bestemming; een kleurrijke omgeving met nieuwsgierige mensen, het is er tropisch warm en ’t uitzicht is prachtig. De koers er naartoe, die bepalen we samen.

Meer informatie over J.O.Y?

Wil je meer weten over J.O.Y. of de manier waarop we ons inzetten voor LGBTQ+ rechten op de werkvloer? Stuur dan een e-mail.